ทารกดูดนมแม่ได้อย่างไร

ทารกดูดนมแม่ได้อย่างไร

ทารกใช้การดูดที่เรียกว่า การดูดแบบ Peristaltic ซึ่งเป็นการดูดแบบใช้ลิ้นดันเป็นลูกคลื่น เพื่อให้น้ำนมไหลออกมาจากเต้านม ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกับการดูดแบบทั่ว ๆ ไปของผู้ใหญ่ ทารกจะดูดเอาหัวนมเข้าไปในโพรงทรงกลมซึ่งอยู่ด้านในของกรามของทารก แล้วจะเริ่มกระบวนการดูดแบบ Peristaltic นี้ และน้ำนมก็จะไหลออกจากเต้านมของแม่ ตามปกติแล้วทารกจะดูดน้ำนมเป็นเวลารวม 10 -15 นาที ในการให้นมแต่ละครั้ง น้ำนมแม่นี้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ครบถ้วน เป็นส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงของทารก และยิ่งไปกว่านั้นการให้นี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ของแม่และลูกอีกด้วย
 
*** Mr. Onuk iเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยและศึกษาเรื่องลักษณะการดูดนมแบบพิเศษนี้ของทารก โดยใช้กล้องสอดผ่านเข้าไปศึกษาภายในช่องปากของทารกโดยละเอียด ซึ่งนับได้ว่าเป็นบุคคลแรกในโลกที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้