สัญญาณอันตรายขณะตั้งครรภ์

สัญญาณอันตรายขณะตั้งครรภ์

"ลูกรอด..แม่ปลอดภัย" คงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัว อยากให้
เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ แต่เหมือนที่เราทราบกันดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก
กลมๆ ใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่จะต้องให้ความ
สำคัญกับการดูแลตัวเองให้มากขึ้น หมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
แต่ไม่ควรกังวลมากจนเกินไป ซึ่งมีสัญญาณบางอย่างที่พอสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้  
 
1. เลือดออกจากช่องคลอดอาการนี้นับเป็นสัญญาณเตือนที่พบได้บ่อย และมีความ
สำคัญที่สุด หากมีอาการเลือดออกขณะตั้งครรภ์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยแม้เพียงหยด
เดียวก็ตาม แนะนำว่าคุณแม่ควรรีบไปพบคุณหมอทันที เพราะอาการเลือดออกจาก
ช่องคลอดอาจเป็นอาการนำของภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ได้หลายอย่าง เช่น
การแท้งบุตร การตั้งครรภ์นอกมดลูก ภาวะรกเกาะต่ำ เป็นต้นและบางอย่างอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตได้ ถ้ามาพบคุณหมอช้าจนเกินไป
 
2.   ปวดท้องน้อยเมื่อเริ่มตั้งครรภ์คุณแม่อาจมีอาการปวดท้องน้อยคล้ายกับเวลา
มีปะจำเดือนได้ ถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อยถือว่าปกติ อาจปวดบริเวณเชิงกรานทั้ง 2 ข้าง
เป็นๆ หายๆ เมื่อพักผ่อนอาการเหล่านี้ก็บรรเทาลง แต่ถ้าปวดอย่างรุนแรง ปวดเฉพาะที่
เช่น ข้างซ้ายหรือข้างขวาเพียงข้างเดียว บางรายมีอาการไข้ร่วมด้วย
 
3.   แพ้ท้องรุนแรงดูเหมือนเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ แต่ถ้ามี
อาการแพ้ท้องขั้นรุนแรงจนไม่สามารถทานอาหารได้ อ่อนเพลียมาก คุณหมออาจให้
นอนที่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือ และดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
4.   เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดปกติคุณแม่จะมีอาการเจ็บครรภ์คลอดเมื่ออายุ
ครรภ์ประมาณ 37 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ถ้าอายุครรภ์ยังไม่ถึงช่วงเวลาดังกล่าว แล้วเกิด
เจ็บครรภ์ถือว่าผิดปกติ เพราะมันคือการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้
คลอดก่อนกำหนด ไม่เป็นผลดีต่อทารกน้อยที่คลอดออกมา
**ข้อสังเกต ถ้าคุณแม่พบว่า ท้องตึงหรือแข็ง (อาจปวดบริเวณกระเบนเหน็บ) เป็น
จังหวะสม่ำเสมอ อาจจะทุกๆ 10-15 นาที ควรรีบพบคุณหมอ
 
5.   น้ำเดินโดยปกติถุงน้ำคร่ำจะแตกหรือรั่วเมื่อเข้าสู่ระยะใกล้คลอด มดลูกจะมี
การหดรัดตัวบีบถุงน้ำคร่ำจนแตกหรือรั่ว บางคนถุงน้ำอาจแตกหรือรั่วภายหลังเจ็บ
ครรภ์คลอดไม่นาน หรือบางรายถุงน้ำคร่ำอาจแตกหรือรั่วก่อนเจ็บครรภ์ก็มี กรณี
เหล่านี้เรียกว่า น้ำเดิน ต้องรีบไปโรงพยาบาล
 
6.   ปวดศีรษะ ตามัว จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ 3 อาการนี้เป็นอาการที่แสดงถึง ภาวะความดัน
โลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ หรือที่เรียกว่า ครรภ์เป็นพิษ ซึ่งภาวะแบบนี้ ถือว่าเป็นภาวะ
แทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ที่เป็นอันตรายต่อคุณแม่และทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์อาการ
ที่พบบ่อยคือ ปวดศีรษะ บริเวณหน้าผากและท้ายทอย หรือบวมบริเวณใบหน้า หรือ
แขน ขา ร่วมด้วย
 
อาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการที่คุณแม่สังเกตเองได้ หากพบอาการใดอาการ
หนึ่งไม่ควรนิ่งนอนใจ หรือวิตกกังวลมากจนเกินไป สิ่งที่ควรทำคือรีบไปพบ
คุณหมอทันที