คุณแม่ลูกแฝดต้องดูแลเป็นพิเศษแตกต่างจากครรภ์ปกติอย่างไร

คุณแม่ลูกแฝดต้องดูแลเป็นพิเศษแตกต่างจากครรภ์ปกติอย่างไร

การตั้งครรภ์แฝดเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงต่างๆ จำเป็นต้องเฝ้าระวังและดูเป็นพิเศษ โดยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ อาการแพ้ท้องมากกว่าปกติ, เหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมาก, มีการปวดหลังเพราะรับน้ำหนักมากกว่าครรภ์เดี่ยว, อาจจะเกิดภาวะซีดและเลือดจาง, เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน, เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด แต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลไปเพราะการดูแลรักษาครรภ์อย่างดี สามารถทำได้หลายอย่างเพื่อป้องกันและลดภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างดีที่สุด 

  • การฝากครรภ์ตามกำหนด ติดตามอาการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ 

  • วิตามิน เนื่องจากครรภ์แฝดต้องได้รับสารอาหารมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อทารกทั้งสอง คุณแม่ควรได้รับกรดโฟลิก, ธาตุเหล็ก และสารอาหารอื่นๆ อย่างเพียงพอ โดยปรึกษาแพทย์เป็นหลักในการทานวิตามิน 

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ คุณแม่ตั้งครรภ์แฝดควรได้รับอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้สด นมและแคลเซียม หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่หวานจัด เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 

  • การพักผ่อน คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดต้องพักผ่อนให้เพียงพอมากกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดี่ยว ห้ามทำงานหนัก ซึ่งการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ 7 ได้ 

อย่างไรก็ตามคุณแม่ตั้งครรภ์ลูกแฝด ควรสังเกตตัวเอง และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ การใส่ใจดูแลควรทำอย่างเคร่งครัดเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ของลูกน้อยและคุณแม่ค่ะ