เคล็ดลับ: การอ่านนิทานให้ลูกวัยทารกฟัง

เคล็ดลับ: การอ่านนิทานให้ลูกวัยทารกฟัง

เด็กทารกส่วนมากยังไม่แสดงท่าว่าสนใจฟังนิทานจนกว่าจะอายุครบ 6 เดือนไปแล้ว ดัง
นั้นถึงแม้ว่า ลูกจะยังไม่มีท่าทางกระตือรือร้นฟังคุณแม่อ่าน แต่ลูกได้ยินทุกคำที่คุณอ่าน
ให้ฟัง
 
1. สร้างสภาพแวดล้อมในการอ่านหนังสือให้ลูกอย่างอบอุ่น และน่าจดจำ ด้วยการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการอ่านระหว่างแม่ลูก กอดลูก อุ้มลูกนั่งตัก แล้วอ่านหนังสือให้ลูกฟัง
หรือนอนอ่านหนังสือด้วยกันบนเตียง จะติดตรึงในความทรงจำของลูกตลอดไป
 
2. สอนให้ลูกรู้จักวิธีถนอมและรักษาหนังสือให้อยู่กับเรานานๆ เสียแต่เนิ่นๆ ด้วยการบอก
ลูกว่า หนังสือเปรียบเสมือนเพื่อนของเรา เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเรา ทำให้เราสนุก
สนานได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน เราต้องรู้จักเคารพและถนอมหนังสือเป็นอย่างดี
 
3. ถ้าลูกวัยทารกพยายามหยิบหนังสือเข้าปากแทนที่จะสนใจดูรูปภาพสวยๆ ในหนังสือ
ให้รีบหาของเล่นสำหรับกัดแทะให้ลูกแทนเพื่อเบนความสนใจจากหนังสือ หลังจากนั้น
ค่อยให้เวลาลูกพอสมควรในการเปิดหนังสือดูทีละหน้าด้วยกันใหม่
 
4. ขณะอ่านหนังสือให้ฟัง พยายามอ่านออกเสียงให้ลูกฟังดังๆ และชัดเจน เพื่อลูกจะได้
รู้ว่าคำนี้ อ่านออกเสียงว่าอย่างไร โดยเฉพาะคำที่มีตัว ร, ล และคำควบกล้ำ

5. เลือกหนังสือที่จะอ่านให้ลูกฟัง เป็นหนังสือที่มีรูปภาพชัดเจน สีสันสดใส สำหรับ
เด็กทารก ควรเลือกหนังสือที่มีรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกลม เมื่อลูกโตขึ้น
มาอีกนิด ค่อยเลือกหนังสือที่มีรูปภาพและเนื้อหาซับซ้อนขึ้นตามวัย หากลูกโตขึ้นมา
อีกระดับ ค่อยเลือกหนังสือที่มีรูปภาพน้อยลง และมีเนื้อเรื่องแบ่งเป็นตอนๆก็ได้
 
6. เมื่อเลือกหนังสือให้เด็กวัยทารก เลือกเล่มที่มีคำ 1 - 2 คำ ต่อ 1 หน้าเพื่อง่ายต่อ
การอ่านให้เด็กทารกฟัง ภายในแต่ละหน้า ควรมีรูปภาพมากพอที่จะทำให้ลูกวัยนี้พลิกดู
ด้วยความสนใจ เมื่อเปิดหน้าหนังสือให้ลูกฟัง ใช้เวลาสักพักในการดูรูปภาพด้วยกัน
อย่างละเอียด เช่น "หนูเห็นใบหูของยีราฟตัวนี้ไหมคะ อยู่ตรงไหนเอ่ย ชี้ให้แม่ดูหน่อย
สิคะ?" "จากภาพนี้ลูกว่านี่เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนคะ?"
 
7. การเลือกหนังสือสำหรับเด็ก ควรเป็นชนิดปกแข็ง หนังสือแต่ละหน้าควรมีแผ่น
พลาสติครีดทับเรียบร้อย มุมหนังสือควรเป็นปลายมน หนังสือไม่หลุดลอกออกง่ายๆ
พลิกเปิดดูแต่ละหน้าได้ง่าย หนังสือที่ทำจากไวนีลเหมาะสำหรับให้ลูกพลิกดูเล่น
ขณะอาบน้ำในอ่างน้ำ หนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่ควรพิจารณาเลือกซื้อ คือ
หนังสือที่มีคำคล้องจอง เป็นหนังสือเกี่ยวกับสัตว์, รถยนต์และการเดินทาง, ของเล่น
อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย, ข้าวของเครื่องใช้ หรือแม้แต่หนังสือเกี่ยวกับเด็กๆ
วัยทารกและสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา
 
8. ลองเลือกหนังสือที่มีแต่รูปภาพ และไม่มีคำศัพท์เลยก็ดีเหมือนกัน เพราะช่วยให้
ลูกเล่าเรื่องเอาเองจากภาพที่เห็น ทำให้ลูกเห็นคุณค่าของการแต่งเรื่องจากภาพ
ด้วยคำพูดของตนเองในภายหลัง
 
9. เด็กวัยทารก ชอบได้ยินเสียงคุณเล่านิทานให้ฟัง เนื้อเรื่องอาจยังไม่สำคัญ
เท่าน้ำเสียงที่เล่า ดังนั้น ควรเลือกอ่านหนังสือประภทคำคล้องจอง บทดอกสร้อย
จะเหมาะและทำให้ลูกเพลิดเพลิน คุณอาจลองร้องเป็นเพลงให้ลูกฟังทำเสียงสูงต่ำ
หรือใช้เสียงที่แปลกออกไป ดัดเป็นเสียงใหญ่ทุ้ม ทำเสียงเล็กเสียงน้อย ลองเล่น
กับเสียงของคุณดู สังเกตว่าลูกชอบหรือไม่ ลูกชอบเสียงแบบไหนมากที่สุด

จะเห็นได้ว่า การอ่านหนังสือให้ลูกวัยทารกฟังตั้งแต่ยังเล็กนั้น นอกจากจะช่วยให้
ลูกมีพัฒนาการด้านสมอง และมีจินตนาการแล้ว ยังเสริมสร้างความรักความอบอุ่น
ระหว่างคุณและลูกน้อยอีกด้วย