1 ขวบปี ลูกน้อยจะทานอะไรดีคุณแม่ควรรู้

1 ขวบปี ลูกน้อยจะทานอะไรดีคุณแม่ควรรู้

ทุกเรื่องในชีวิตของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องดูแลทุกเรื่องอย่างพิถีพิถันอยู่แล้ว โดยเฉพาะอาหารที่ลูกทานเข้าไปเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดีของลูก ซึ่งในแต่ละช่วงเวลานั้นความต้องการสารอาหารในร่างกายของคนเราก็ไม่เหมือนกัน
 
ช่วงแรกเกิด – 4 เดือน ให้ลูกน้อยทานนมเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ อย่าเพิ่งให้ทานอาหารจำพวกแป้ง เนื่องจากลูกน้อยวัยนี้เอนไซน์ย่อยแป้งยังไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ท้องอืด อาหารไม่ย่อยได้ ควรฝึกให้ลูกมีวินัยในการทานอาหาร เพื่อที่ลูกจะไม่เป็นเด็กทานยาก มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยด้วย
 
อายุครบ 4 เดือน ควรให้เริ่มทานข้าวบดไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด วันละ 1ครั้ง แล้วตามด้วยทานนมแม่จนอิ่ม ให้ลูกน้อยค่อยๆ เรียนรู้อาหารที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน
 
อายุครบ 5 เดือน เพิ่มข้าวบดเนื้อปลาสุกสลับกับไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด วันละ 1 ครั้ง แล้วทานนมแม่ตามจนอิ่ม ถ้ากังวลว่าลูกจะเป็นภูมิแพ้ให้ใช้ปลาน้ำจืด และเริ่มให้ทานไข่แดงหลังอายุ 6เดือน ส่วนไข่ขาวและอาหารทะเลเริ่มทานหลังอายุครบ 1ปี
 
อายุครบ 6 เดือน ข้าวบดเนื้อปลาสุกหรือไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด โดยเพิ่มผักสุกบดด้วยทุกครั้งเป็นอาหารแทนนมแม่ 1มื้อ มีผลไม้เป็นอาหารว่าง 1มื้อ
 
อายุครบ 7 เดือน ให้ลูกน้อยทานนมแม่ตามปกติ เพิ่มเนื้อสัตว์สุกบดชนิดอื่น เช่น ไก่ หมูและตับสัตว์สุกบด หรือทั้งไข่แดงและไข่ขาวต้มสุกบดลงในข้าวและผักบดสลับกับอาหารที่คุณแม่เคยให้ทานเมื่ออายุครบ 6เดือน พร้อมผลไม้เป็นอาหารว่าง 1มื้อ
 
อายุครบ 8 - 9 เดือน คุณแม่ให้ลูกทานอาหารเช่นเดียวกับเมื่ออายุครบ 7เดือน แต่บดหยาบและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นอาหารหลักแทนนมแม่ได้ 2มื้อ มีผลไม้เป็นอาหารว่าง 1 มื้อ
 
อายุครบ 10 - 12 เดือน ให้ลูกน้อยทานอาหารเช่นเดียวกับเมื่ออายุครบ 8-9เดือน แต่เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น เป็นอาหารหลักแทนนมแม่ได้ 3มื้อ มีผลไม้เป็นอาหารว่าง 1มื้อ
 
อาหารที่ดีที่สุดคือ “น้ำนมแม่” เพราะสารอาหารในน้ำนมแม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและพัฒนาการในช่วง 1ปีแรก คุณแม่จึงควรให้ลูกน้อยได้ทานนมแม่ พร้อมอาหารที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของลูกในแต่ละช่วงวัย